Jak znaleźć radcę prawnego?

Poszukiwanie porady prawnej prowadzi zazwyczaj do kancelarii adwokackiej. Radca prawny to zawód bliźniaczo podobny do zawodu adwokata. Niewielkie rozbieżności występujące pomiędzy tymi zawodami wynikają z formy ich wykonywania.

Kim jest i czym się zajmuje?

To osoba która ukończyła studia wyższe prawnicze, aplikację radcowską, zdała egzamin zawodowy i figuruje na liście radców prawnych. Jego zadaniem, podobnie jak adwokata, jest udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie projektów i opinii prawnych, a także reprezentowanie w charakterze pełnomocnika lub obrońcy przed sądem (od 2015 roku może być obrońcą w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, pod warunkiem, że nie pozostaje w stosunku pracy).

Gdzie pracuje?

W większości przypadków radca prawny prowadzi własną kancelarię lub wchodzi w skład spółki prawa handlowego, która jest właścicielem kancelarii. Może być również zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w instytucji państwowej bądź w przedsiębiorstwie. Okręgowe Izby Radców Prawnych, zrzeszające wykonujących ten zawód, prowadzą oficjalny spis kancelarii radcowskich. Szczegóły na kancelariaminsk.pl.

Jak go znaleźć?

Należy pamiętać, aby wybierać tych, którzy są ujęci w spisie, specjalizują się w pożądanej dziedzinie prawa, mają kilkuletnie doświadczenie i spotykają się z klientem osobiście. Najskuteczniejszymi metodami poszukiwania radców prawnych są:
1.Tzw. polecenie – rozpytanie znajomych, czy mogą kogoś polecić,
2. Internet – można w nim znaleźć niezliczoną ilość kancelarii prawnych. Większość z nich opisuje na swoich stronach zakres działania,
3. Rankingi najlepszych kancelarii prawnych – publikowane są w prasie od kilku lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *