Rozwój dziecka oczami Jean Piaget’a

Jean Piaget był szwajcarskim psychologiem, który zasłynął swoim odkryciem procesów rozwoju dziecka. Jego miejscem pracy nie była klinika psychiatryczna, lecz patrząc na własne dzieci, psycholog zaobserwował, w jaki sposób mali ludzie stopniowo uczą się „zasad gry” obowiązujących w otaczającym ich świecie. Na tej podstawie Piaget sformułował swoją teorię stadialności rozwoju, która nadal cieszy się dużym poważaniem wśród psychologów.

Proces poznawczy i jego stadia

Proces poznawczy to proces, podczas którego człowiek przystosowuje się do otoczenia, by później móc na nie wpływać, zmieniać je. Piaget wyróżnił cztery etapy tego procesu:
• Stadium inteligencji sensomotorycznej
• Stadium myślenia przedoperacyjnego
• Stadium operacji konkretnych
• Stadium operacji formalnych

Stadium inteligencji sensomotorycznej i etap myślenia przedoperacyjnego

W pierwszym etapie rozwoju (inteligencji sensometorycznej) dziecko uczy się koordynacji własnego ciała oraz zaczyna je wykorzystywać w konkretnych celach np. by sięgnąć po zabawkę. Jak spostrzegł psycholog, w tym stadium mały człowiek zauważa przyczyny i skutki wydarzeń.
Kolejny etap, myślenie przedoperacyjne charakteryzuje się tym, że dziecko uczy się odtwarzać otaczający go świat np. rysując. Przede wszystkim jednak to w tym stadium dziecko zaczyna mówić.

Operacje konkretne i formalne

W stadium operacji konkretnych dziecko (około 7-11 lat) rozpoczyna rozumowanie, czyli myślenie logiczne, umiejętność wyciągania wniosków.
Ostatni etap rozwoju, stadium operacji formalnych przypada, jak określił psychiatra na początek wieku nastoletniego. W tym okresie młody człowiek zdobywa kolejne umiejętności rozumowania: myślenie od ogółu do szczegółu oraz zdolność tworzenia uogólnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *